De vakbonden en de VO-raad hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs. Het onderwijspersoneel krijgt daarin een loonsverhoging van 4,75 procent.

Ook is afgesproken hoe de 300 miljoen euro die beschikbaar is gesteld door het kabinet om de werkdruk te verlagen moet worden besteed. Volgens de VO-raad gaat de helft van het geld naar een “collectieve aanpak” waarbij schoolleiders, leraren en ander personeel mogen beslissen wat er met het geld gebeurt. Het kan bijvoorbeeld worden besteed aan extra begeleiding voor leerlingen.

De andere helft is bedoeld voor individuele medewerkers, die zo extra tijd krijgen om bijvoorbeeld lessen voor te bereiden of cursussen te volgen.

Terugwerkende kracht

Naast de loonsverhoging krijgen medewerkers met een volledige aanstelling in de nieuwe cao eenmalig 500 euro. Ondersteunend personeel krijgt een jaarlijkse uitkering van 275 euro.

Het akkoord is nog niet officieel: de leden van de vakbonden en de VO-raad moet er nog mee instemmen. Als dat gebeurt, geldt de cao met terugwerkende kracht vanaf januari tot mei 2023.