Altera – Assetmanagement in Nederlandse markt

Altera – Assetmanagement in Nederlandse markt

Altera werkt vanuit de kernwaarden: helder – doordacht – optimistisch – betrokken – integer – daadkrachtig. De belangen van de aandeelhouders staan voor Altera op de eerste plaats. Tegenstrijdige en conflicterende belangen worden vermeden.

Beleggen op verantwoorde wijze wordt belangrijk geacht: de vastgoedbeleggingen moeten goed zijn voor de belegger, de huurder en maatschappij. Goede samenwerking met gemeenten, corporaties en zakelijke partners maakt meer mogelijk en creëert beter vastgoed.