Er komt dit jaar meer subsidie voor schone vrachtwagens en de komende jaren mogelijk juist minder. Sinds vorige maand kunnen ondernemers subsidie krijgen voor de aankoop van een vrachtwagen die elektrisch of op waterstof rijdt. Aanvankelijk was daar dit jaar 13,5 miljoen euro voor uitgetrokken, maar op de eerste dag dat het kon, was de subsidiepot al op, omdat er zoveel belangstelling voor was.

Staatssecretaris Heijnen verhoogt het budget voor dit jaar nu met 11,5 miljoen euro. Volgens haar betekent dat dat er zo’n 450 vrachtwagens bij komen die schoon rijden: “Dat betekent een verdrievoudiging van het huidige aantal.”

Bouwmachines

Ook haalt de staatssecretaris een subsidie voor schone bouwmachines naar voren. Dat geld is bedoeld voor de aanschaf van nieuwe of de ombouw van oude machines. Daar was dit jaar eerst 8,3 miljoen euro voor beschikbaar en dat wordt verhoogd met 22,2 miljoen euro.

Heijnen benadrukt dat de maatregelen op korte termijn leiden tot “klimaat- en stikstofwinst”. Er kunnen geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de instantie die de subsidies toekent, gaat aan de slag met de aanvragen die er al liggen, maar die eerder werden afgewezen.

Heijnen erkent dat het nu inzetten van extra geld betekent dat er de komende jaren minder budget is. Maar zoals de Tweede Kamer had gevraagd, onderzoekt ze of het budget voor vrachtwagens kan worden verhoogd. En ook voor de machines houdt ze naar eigen zeggen de vinger aan de pols.