Op de Dam in Amsterdam staan honderden mensen die zijn bijeengekomen om solidariteit te tonen met voorstanders van abortus in de Verenigde Staten. Aanleiding is het mogelijke verdwijnen van het federale recht op abortus in het land.

“Het abortusrecht is een mensenrecht, maar het blijkt absoluut niet vanzelfsprekend”, zegt initiatiefnemer van de demonstratie Annemieke van Straalen. “Het is onvoorstelbaar dat het recht op abortus, waar zo hard voor is gestreden, nu weer op het spel staat.”

De demonstratie wordt onder meer gesteund door Amnesty International, kenniscentrum Rutgers, Women Inc. en de organisatie achter de Nederlandse Women’s March.

“Nu heerst er de angst dat in Nederland het recht op abortus ons weer afgenomen kan worden, dat zie je nu in Amerika gebeuren”, zegt activist Devika Partiman, een van de sprekers bij de demonstratie. Ook GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet, Rutgers-directeur Marieke van der Plas en Europarlementariër voor D66 Samira Rafaela spreken.

Bedenktijd en abortuspil

In Nederland kiezen ieder jaar 30.000 vrouwen voor een abortus. Hier wordt abortus juist toegankelijker, door de afschaffing van de verplichte bedenktijd en de mogelijkheid om de abortuspil bij de huisarts te halen.

In de Wet afbreking zwangerschap, die is ingevoerd in 1984, staat dat abortus in Nederland is toegestaan tot de 24e week van de zwangerschap. Na die tijd mag een arts een zwangerschap alleen afbreken om zeer zwaarwegende medische redenen.

Partiman en andere demonstranten willen dat abortus uit het Wetboek van Strafrecht wordt geschrapt. “Het is nog altijd niet gelukt dat eruit te krijgen. Christelijke partijen die onderdeel uitmaken van de coalitie steken daar al decennialang een stokje voor.”

Roe versus Wade terugdraaien

De Amerikaanse website Politico publiceerde eerder deze week een conceptbesluit van het Hooggerechtshof om de historische uitspraak Roe versus Wade uit 1973, het fundament van het abortusrecht in de VS, nietig te laten verklaren. Dat zou betekenen dat de abortuswetgeving weer in handen komt van de staten. Tal van staten zullen naar verwachting de abortuswetgeving aanscherpen of abortus helemaal verbieden.

De gouverneur van de Amerikaanse staat Oklahoma heeft deze week al een wet ondertekend waarmee het verboden wordt abortussen uit te voeren als er een hartslag van de embryo is waar te nemen; dat is meestal rond de zesde week van de zwangerschap.