In goud beleggen als vermogensverzekering

In goud beleggen als vermogensverzekering

Al meer dan 5000 jaar vertrouwt men op goud als belegging en als middel voor de opslag van waarde. Goud vertegenwoordigt niet alleen waarde omdat de hoeveelheid van nature stabiel en schaars is, maar ook omdat goud de enige belegging is waarvan de waarde niet afhankelijk is van de prestatie van een tegenpartij. Een goudbelegging onderscheidt zich daarom van de traditionele beleggingsklassen, zoals bijvoorbeeld aandelen en obligaties.

Een belegging in obligaties en ook spaargeld is onderhevig aan inflatie. Inflatie of het bijdrukken van de nationale valuta kan de waarde ervan sterk doen verminderen. De koopkracht van de door u gespaarde valuta kan daardoor, ondanks eventuele rente toch gelijk blijven of zelfs verminderen. Ook aandelen kunnen verwateren. Het bestuur van beursgenoteerde ondernemingen kan de hoeveelheid aandelen in omloop vergroten wat op termijn kan leiden tot de vermindering van de waarde ervan.

Goud is van nature bijzonder schaars. De enige manier waarop er meer in goud in omloop kan komen is door het te delven. De goudhoeveelheid stijgt ieder jaar gestaag met 1% à 2% door mijnproductie en het effect daarvan op de goudmarkt is vrijwel nihil. Beleggen in goud is daarom erg belangrijk, zeker in tijden van inflatie, hoge schulden, crises en dreigingen van conflict of oorlog.

Uw spaargeld, obligaties en aandelen zijn beleggingen die altijd afhangen van een tegenpartij. U ontvangt een papieren ‘belofte’ van de tegenpartij waarin staat wat men u (op een bepaald moment) verschuldigd is. Deze belofte kan echter loos blijken te zijn. Het bedrijf of land kan failliet gaan, de bank kan omvallen of het bestuur kan al het eigen vermogen verkwanselen. Uw belegging is dan waardeloos. Wanneer u belegt in goud, heeft u daarom één zorg minder. U bent niet afhankelijk van de tegenprestatie van een derde partij. U belegt in een fysieke zekerheid.

Investeer in goud als bescherming tegen inflatie

De koopkracht vertegenwoordigt de hoeveelheid diensten of goederen die u met uw geld (bijvoorbeeld, een euro) kunt consumeren. U dient ervoor te waken dat uw beleggingen die direct afhangen van de waarde van het geld (spaargeld en obligaties), in de toekomst nog dezelfde koopkracht heeft. De inflatie of geldontwaarding, lage spaarrente en vermogensbelastingen kunnen ervoor zorgen dat u inteert op uw vermogen. Uw toekomstige levensstandaard zal dan lager uitvallen. Historisch gezien is een investering in goud een effectieve manier om uw koopkracht te beschermen tegen (hyper)inflatie.

Zo krijgt u ongeveer dezelfde hoeveelheid ruwe olie voor een gram goud als 50 jaar geleden. Dit in tegenstelling tot papieren valuta die de afgelopen decennia sterk in waarde zijn afgenomen. Onze valuta is de afgelopen 50 jaar erg in waarde gedaald. Zo daalde de waarde van een Amerikaanse dollar met 96% sinds 1913. Een belegging in goud betekent een belegging in een schaars goed dat niet gemanipuleerd kan worden door de mens; valuta is een belegging die historisch gezien constant in waarde afneemt.

Bron: https://www.goldrepublic.nl/beleggen-in-goud