Het ontpolderen van de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen kan doorgaan. De voormalige eigenaar van de polder had bezwaar gemaakt tegen de werkzaamheden en diende een herzieningsverzoek in, maar de Raad van State heeft dat verzoek ongegrond verklaard.

Géry De Cloedt was eigenaar van de polder totdat deze in 2018 door de Staat werd onteigend. Volgens hem dreigt ernstige vervuiling als water uit de Westerschelde dat straks de polder instroomt, sterk verontreinigd blijkt te zijn met pfas. Om die reden vindt hij dat het doel van natuurherstel niet wordt gehaald.

Hij had een verzoek ingediend bij de Raad van State om een besluit uit 2014 terug te draaien. In 2014 verklaarde de Raad van State de bezwaren tegen ontpoldering ongegrond. Volgens hem was die uitspraak anders uitgevallen als de Raad van State toen al had geweten van de vervuiling met pfas. Dit terwijl uit onderzoek is gebleken dat toen al bij de Staat bekend was dat er te hoge concentraties pfas in de Westerschelde zaten.

Op korte termijn zouden daarom – via wat een voorlopige voorziening heet – de ontpolderingswerkzaamheden moeten worden stopgezet, vindt De Cloedt.

De rechter ziet echter geen reden om de werkzaamheden te staken. Hij beaamt dat in het gebied water zal stromen dat met pfas is verontreinigd, maar op grond van verschillende onderzoeken meent hij dat die verontreiniging weinig gevolgen heeft voor de nieuwe natuur die in de voormalige polder zal ontstaan, schrijft Omroep Zeeland. Dat is tenslotte de nieuwe bestemming van het gebied.

Bovendien is de verwachting dat het pfas-gehalte in de komende jaren zal dalen, aldus de rechter.

Water ongecontroleerd de polder in

Verder heeft de rechter gekeken naar de veiligheidsrisico’s wanneer de werkzaamheden worden gestaakt. De uitvoerder aan de Belgische zijde heeft verklaard dat de werkzaamheden in België al in een vergevorderd stadium zijn.

Zo is de zeedijk in de Vlaamse Prosperpolder al zover afgegraven dat het komende stormseizoen water de Hedwigepolder in kan stromen. Als de werkzaamheden aan de Nederlandse kant worden opgeschort, zal het water volgens de Belgische uitvoerder ongecontroleerd de polder binnenlopen, wat grote veiligheidsrisico’s met zich meebrengt.

De rechter vindt het risico dat het water ongecontroleerd de polder binnenloopt zwaarder wegen dan mogelijke schade aan het milieu als de werkzaamheden worden voortgezet. Hij concludeert daarom dat er geen voorlopige voorziening moet komen.

Minister: pfas vormt geen risico

Maandag liet ook minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof in een brief aan de Tweede Kamer weten geen reden te zien om de ontpoldering van de Hedwigepolder uit te stellen. De minister concludeert op basis van elf onderzoeken en metingen naar pfas dat er geen aanleiding is om de planning aan te passen.

Er zijn verhoogde concentraties pfas gemeten maar de risicogrenzen voor grondwater worden niet overschreden. Volgens de huidige planning keren eb en vloed eind september of begin oktober 2022 terug in de Hedwigepolder.

De ontpolderingswerkzaamheden gaan dus door, maar de zaak van De Cloedt bij de Raad van State tegen de onteigening van de Hedwigepolder gaat volgens Omroep Zeeland door. De zitting in die procedure is in september.