Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP (overheid en onderwijs), verhoogt de pensioenen vanaf volgende maand met 2,39 procent. Op een netto pensioen van 1000 euro per maand scheelt dat dus zo’n 24 euro. Ook ontvangen gepensioneerden een nabetaling van 1,2 procent over de eerste zes maanden van dit jaar. Een verhoging van de ABP-pensioenen is sinds 2008 niet meer voorgekomen.

“Ik ben blij dat het kan en dat we de verhoging ook meteen in juli kunnen doorvoeren. Eind vorig jaar kon dat niet omdat de financiële positie dat niet toeliet”, zegt Harmen van Wijnen, bestuursvoorzitter van ABP. Bij zijn pensioenfonds zitten zo’n 1,2 miljoen actieve deelnemers.

Gisteren maakte het pensioenfonds PME voor de metaal en technologische industrie al bekend de pensioenen met 1,29 procent te verhogen. Naar verwachting volgt het pensioenfonds Zorg en Welzijn deze week ook met een verhoging.

De verhogingen komen niet in de buurt van de inflatie. Die was afgelopen mei nog 8,8 procent. Volgens pensioenfondsen en deskundigen is het afhankelijk van de financiële markten of de pensioenen nog meer kunnen stijgen. Zo stijgt het pensioenvermogen als de beurskoersen en vastgoedprijzen toenemen. En met het nieuwe pensioenstelsel bewegen de pensioenen nog meer mee met de economie.

Gisteren zei PME al dat de verhoging een druppel op de gloeiende plaat is, omdat ouderen de torenhoge inflatie flink in de portemonnee voelen. ABP zegt dat zij in de toekomst ook de prijsstijgingen zullen meenemen.

Voor de sector Metaal en Techniek (PMT) is het nog wachten tot 5 juli of de pensioenen omhooggaan. BpfBOUW hoopt ze aan het einde van het jaar te verhogen.

Doordat de dekkingsgraden de afgelopen tijd stegen, dachten de pensioenfondsen al dat zij dit jaar de pensioenen kunnen laten stijgen. Maar vooral de versoepelde wetgeving per 1 juli heeft ervoor gezorgd dat fondsen de pensioenen kunnen verhogen.

Fondsen konden tot dan toe de pensioenen alleen aanpassen aan de inflatie als de dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden 110 procent was. Maar per 1 juli is die verplichte dekkingsgraad verlaagd naar 105 procent. Daardoor kunnen fondsen het pensioen dus makkelijker deels of geheel laten meestijgen met de inflatie.

Pensioenfonds ABP kan nog niet zeggen of het de pensioenen nog verder kunnen verhogen in de toekomst. Bestuursvoorzitter Van Wijnen: “Eind dit jaar kijken we of we de pensioenen in 2023 kunnen verhogen. Daarbij kijken we naar onze financiële positie van eind oktober en de prijsstijging in 2022.”