De OVV publiceerde in 2017 een snoeihard rapport waaruit bleek dat Defensie „ernstig tekort was geschoten.” De OVV concludeerde dat het ontstekingsmechanisme van de mortiergranaat instabiel was. Door vocht en warmte werden deze schokgevoelig en explosief. Dit veroorzaakte de vroegtijdige ontploffing van de mortiergranaat. Bij het mortierongeluk kwamen twee Nederlandse militairen om het leven en raakte een derde ernstig gewond.

Defensie en de Marechaussee kwamen echter met eigen, andere onderzoeken en zetten vraagtekens bij de OVV-conclusies. Volgens Defensie was een fabricagefout de oorzaak van het ongeval. Door deze fout zou de granaat op scherp hebben gestaan.

Omdat de feitenonderzoeken van de Marechaussee en OVV niet eensluidend zijn over de toedracht, besloot het OM begin vorig jaar geen medewerkers van Defensie strafrechtelijk te vervolgen. Echter, een Brits expertrapport dat in 2019 in opdracht van het OM was gemaakt, onderschreef de conclusies van de OVV, maar dat werd niet met Defensie gedeeld.

Bron