Transformatiecongres Rotterdam 20 mei 2021 – sessie 12 – lokale transformatie do’s & don’ts

Transformatiecongres Rotterdam 20 mei 2021 – sessie 12 – lokale transformatie do’s & don’ts

Terugkijken: Transformatiecongres Rotterdam 20 mei 2021 – ronde 2 – sessie 12 – transformeren ken je leren! (gebiedsniveau) – lokale transformatie: wat werkt wel? Wat werkt niet?

info:
Sessie is onder leiding van Brigit Gerritse (Retailagenda) en Mirjam Jebbink (Kadaster). De Retailagenda heeft vanaf het begin ingezet op het compacter en sterker maken centrum- en winkelgebieden. Keer op keer blijkt dit een uiterst complex proces. Toch zal transformatie juist de komende periode urgenter zijn dan ooit. De Retailagenda heeft een intensief reviewtraject doorlopen om na te gaan op welke wijze transformatie versneld kan worden. De belangrijkste do’s en don’ts worden kort aan u gepresenteerd. Vervolgens wordt aan de hand van de casus Hillegersberg door het Kadaster ingegaan op de vraag hoe je vastgoedeigenaren daarbij betrekt.

Om tot daadwerkelijke transformatie te komen zijn eigenaren onmisbaar. Zij zijn immers degenen die besluiten wat ze met hun vastgoed doen. ‘Hoe mobiliseer je ze’ maar ook ‘hoe zorg je er voor dat je als gemeente de randvoorwaarden voor eigenaren om te investeren op orde hebt’.