Wijzigingen beleid energielabel

Wijzigingen beleid energielabel

Er is veel om te doen geweest de afgelopen jaren: het energielabel. En het blijft een discutabel onderwerp. Sinds vorig jaar is het boetebeleid voor het energielabel gewijzigd en het plan van minister Ollongren om het Vereenvoudigd Energielabel af te schaffen zorgt voor een vermenigvuldiging van de kosten.

Afschaffen vereenvoudigd energielabel (VEL)

Een energielabel voor woningen geeft met kleuren aan hoe energiezuinig het huis is. Een woning met een groen energielabel stijgt vaak in waarde. De labels lopen van A (een groen label, zeer zuinig), tot en met G (een rood label, zeer onzuinig). Het energielabel voor woningen is sinds 2015 verplicht en is opgesteld volgens de Europese richtlijnen. Het label verbeteren is mogelijk door het huis energiezuiniger te maken. Denk bijvoorbeeld aan dubbelglas, zonnepanelen of spouwmuurisolatie.

Wat heb je aan een energielabel?

Bron: funda.nl

Europese regelgeving vereist dat de energieprestatie van een woning in kWh/m2 wordt uitgedrukt. De systematiek om dit te bepalen is zo ingewikkeld dat een expert nodig zal zijn. Hierdoor wordt het VEL afgeschaft. Er is onderzoek gedaan naar alternatieven voor het VEL, waar geen expert aan te pas hoeft te komen, maar deze zijn er nog niet. Minister Ollongren geeft daarom aan het VEL uit te willen faseren. Alle nieuwe labels worden sinds 1 juli 2020 via een uitgebreide systematiek bepaald worden. Een definitief vereenvoudigd energielabel is 10 jaar geldig, waardoor de aanpassing alleen van toepassing is voor huizen waar nog geen geldig label van is en die verkocht worden ná 1 juli 2020.

Bron: VABI

Kosten voor het energielabel

Vanaf 1 januari 2021 is het definitieve energielabel verplicht bij de start van de verkoop van een woning. Het label kost gemiddeld € 190. De reden voor de prijsstijging ten opzichte van voor 2021 is dat er een deskundige naar de woning moet komen om het huis in te meten en het nieuwe label te bepalen.

Hoe je dit kunt aanvragen? Dat kan via de website van de overheid. Hier kun je een energieadviseur inschakelen op basis van een offerte. Deze komt vervolgens bij jouw thuis en levert daarna het energielabel digitaal aan.

Geldigheid en vernieuwen

Het energielabel blijft 10 jaar geldig. Zorg dat je vóór het verlopen van het definitieve energielabel een nieuwe hebt aangevraagd. Mocht je energiebesparende maatregelen hebben getroffen die voor een beter energielabel kunnen zorgen, kun je ook tussentijds je energielabel vernieuwen. Dit gaat op dezelfde manier als het aanvragen van een energielabel en zorgt bij verkoop vaak voor een hogere woningwaarde!

Boetebeleid energielabel gewijzigd

Door een uitspraak van de Raad van State op 17 oktober 2018 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het boetebeleid per 3 juli 2019 aangepast.

Vóór 3 juli 2019

Wanneer je voor 3 juli 2019 je huis hebt verkocht, moest je bij de overdracht bij de notaris een definitief energielabel overhandigen. Indien na controle bleek dat je 6 weken na de overdracht geen definitief energielabel had aangevraagd, ontving je een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom. Deze last onder dwangsom gaf je nog eenmaal de mogelijkheid om binnen een termijn alsnog het energielabel te registreren. Deed je dit niet, dan moest je de dwangsom van maximaal € 405,- betalen.

Na 3 juli 2019

De sanctie tot het opleggen van een last onder dwangsom had een voorwaardelijk karakter. Dit voorwaardelijke karakter is verdwenen. Er wordt voortaan direct een boete opgelegd als verkoper geen definitief energielabel kan overleggen. De verkoper heeft geen mogelijkheid meer om de overtreding achteraf te herstellen. De hoogte van de boete is wel verlaagd. Als het energielabel ontbreekt wordt er een boete gegeven van € 170,- aan particulieren en van € 340,- aan organisaties.

Ben je benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen bij de verkoop van je huis? Wij bellen jou gratis en vrijblijvend!

Ja, bel mij terug

The post Wijzigingen beleid energielabel appeared first on Makelaarsland.

Source: makelaarsland.nl

Bron